รุ่นเรารุ่นแรก ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบรุ่น

อาจารย์ เจย์

เพื่อนเราคือ


วิเชียร

พี่พร

อาทิตย์

ศิวดล

สายฝน
         

ภูมจิตร

สุวิมล

ยิ่งยง

คมสัน

เวสารัช
         

เศรษฐา

นฤมล

สุวรรณี

รัตนา
 

กำลังทยอยลงเพื่อนๆ รอสักนิดนะ
โดย ไตรรงค์ ปิมปา
trironk@yahoo.com