ภาษาอังกฤษ รุ่น 3
ความทรงจำในบรรยากาศการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับปฏิบัติงาน
จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลือกดูภาพ
• ภาพการอบรม ช่วงที่ 1 วันที่ 7-11 มีนาคม 2554 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอน 3 ภาพพิเศษ ใหม่!

• ภาพการอบรม ช่วง 2 วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ตอนที่ 1 ภาพพิเศษ ใหม่!

รอดูภาพ ตอนนำเสนอผลงาน เร็วๆ นี้

โดย ไตรรงค์ ปิมปา trironk@yahoo.com