ยิ้

werthai >> อมยิ้ม

เครื่องดื่มบางอย่างทำให้เราเปลี่ยนไป

นี่ขนาดน้ำอัดลมนะเออ กรึ๋ยส์ส์ส์...

วีอาร์ไทย.คอม (c) 2006