วัดตะเคียน

ยินดีต้อนรับสู่วัดตะเคียน    

 

 

ประวัติวัดตะเคียนและหลวงปู่แย้ม

พระเครื่องและวัตถุมงคล

ถาวรวัตถุภายในวัด

พิธีสะเดาะเคราะห์และเสริมศิริมงคล

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

 

 

 

                                                                                                           

 

 

ขวํญชัย  พร้อมสุข

                                                                                                       สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ