webmaster note คุยกับเจ้าของเว็บไซต์   


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของไตรรงค์ ชื่อใหม่คือ www.trironk.net ผมเคยใช้วีอาร์ไทย.คอม (www.werthai.com) มานานละ จนเพื่อนๆ หลายคนคุ้นเคย และชอบชื่อนี้ ผมตัดสินใจเปลี่ยนเพราะอยากให้เพื่อนๆ จำง่ายขึ้น และเข้ามาใช้บริการกันเยอะขึ้น เลือกใช้ให้เหมือนชื่อผม สะกดตามพาสปอร์ต ไตรรงค์ เขียนตามภาษาสันสฤต มี งค์ เป็นตัวสะกด จึงใช้ nk ซึ่งต่างจาก ที่ใช้ ng  ดังนั้น จึงตั้งให้ถูกต้องด้วย เลยสะกดเป็น trironk และเนื่องจากผมอยากให้เพื่อนๆ เป็นเหมือนเครือข่ายเพื่อนๆ เลยเลือกใช้ .net เพราะไม่ได้เป็น บริษัท (.com) ดังนั้น ลิ้งค์บางหน้า จึงยังเป็น werthai ด้วย ก็คงไม่แก้ไขแล้วนะครับ เรื่องที่ผมชอบ มีมากมาย ชอบเรียนรู้ไปเสียทุกเรื่อง ผมก็อยากเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้หลายๆ คน ได้รับฟัง บางเรื่องไร้สาระ แต่มีประโยชน์ บางเรื่องมีประโยชน์แต่ก็ไม่ถึงกับไร้สาระ บางเรื่องอาจจะมีสักอย่างที่คุณชื่นชอบและประยุกต์ใช่ได้ ลองเลือกดูนะครับ หากมีอะไรอยากแนะนำ หรือให้กำลังใจกัน โปรดส่งมาได้ที่ เฟสบุคส์ และอีเมล์ นะครับ

ชื่อผู้จัดทำเว็บไซต์: ไตรรงค์ ปิมปา
สถานที่ทำงาน
: ส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน ผลงานเว็บไซต์ ปัจจุบัน เว็บไซต์ที่เคยทำ (บางแห่งอาจไม่สามารถดูได้เนื่องจากงดให้บริการแล้ว หรือย้ายไปแล้ว)
  ติดต่อเว็บไซต์ ไตรรงค์.เน็ต