หินผากับสายน้ำ

>> วีอาร์ไทย.คอม > กำลังใจ  ::


 

สายน้ำเอยเชี่ยวกราก
กัดเซาะเนินเขาหินสู่เบื้องล่าง
เนิ่นนาน ยาวไกล
หินแกร่ง เปิดเป็นทางกว้าง ตามกระแสธาร

คำเอยคำคน
กัดเซาะความเชื่อมั่น
เนิ่นนาน ยาวไกล
ใจแกร่ง เป็ดเป็นทางกว้าง ตามกระแสคำ

สายน้ำเอยเชี่ยกราก
ผ่านไปยังแบ่งปันความชุ่มชื้น
ดอกไม้ผลิบาน
รอบธารอิ่มเอมอุดม

คำเอยคำคน
ผ่านไปแห้งผากหดหู่
ไร้ความชื่นบาน
ใยจึงไม่เหมือนสายน้ำ?

เล่าเรื่องโดย ไตรรงค์ ปิมปา
ขอบคุณ
ภาพ : Paradise River, Mount Rainier National Park, Washington จาก
http://www.webshots.com

มอบกำลังใจให้คุณเสมอ จากใจวีอาร์ไทย.คอม www.werthai.com  เวบไซท์เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั้งกายใจ
 
werthai.com (c) Copyright 2006