ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกทิวลิป
ทิวลิปเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน และกลายเป็นสีสันของการท่องเที่ยว หลายจังหวัดของไทย ปลูกดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ถ้าสภาพอากาศไม่หนาวพอก็ไม่สวยอย่างนี้

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016