ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกเจอราเนียม
ดอกไม้กันยุง ฝรั่งชอบปลูกไว้ก่อนทางเข้าบ้าน กลิ่นหอมที่ยุงไม่ชอบ ช่วยไม่ให้ยุง หรือแมลงอีกหลายอย่างเข้าบ้าน และยังเป็นดอกไม้ประดับที่สวยงามด้วย

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016