ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกทิวลิปชมพู
ทิวลิปมีหลากสีสัน สีอ่อนๆ อย่างนี้ดูอ่อนหวาน ถ่ายใกล้ๆ เหมือนอยู่ในเมฆหมอก ดูนุ่มนวลไปอีกอย่าง

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016