ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกทิวลิปขาว
ทิวลิปขาว สวย แต่ถ่ายให้สวยยาก แต่ผมก็ชอบถ่าย คราวนี้มีน้ำค้างพราวมาประดับเล็กน้อยทำให้สวยขึ้น

 

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016