ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกทิวลิปแดง
น่าจะเป็นสีที่โดดเด่นกว่าใครในสวนและในแจกัน หลายท่านบอกว่าสีแดง เป็นที่นิยมมากกว่าสีอื่น

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016