ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกทิวลิปส้มแดง
สีนี้ ไม่ค่อยคุ้น อาจจะเป็นสีใหม่ของที่ปลูกในไทย ดูนุ่มนวลกว่าสีแดงลงมาหน่อยหนึ่ง ผมว่าสวยดี

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016