ห้องแสดงภาพ ไม้ดอกอาเซียน 2015
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก อ.เมือง เชียงราย

ดอกกุหลาบพันปีสีชมพูส้ม
สี
ชมพูอมส้ม ทราบว่าเป็นสีใหม่ของปีนี้ ในสวนนี้ ดูแปลกจากที่เราคุ้นเคย ซึ่งมักเป็น แดง ชมพู ขาว

| ไม้ดอกอาเซียน 2015 | ห้องแสดงภาพ | Trironk.net |
©
Copy right 2016