ศรีลังกา อารยธรรมแห่งชมพูทวีป
โดยไตรรงค์.เน็ต

ศรีลังกา ประเทศที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเยือน คงเพราะแทบไม่รู้จักมามากกว่าเป็นเมืองที่พุทธศาสนารุ่งเรือง ศรีลังกาอยู่ห่างไทยไปทางทิศตะวันตกราว 2,400 กม. เวลาช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง ใช้เวลา เดินทางโดยเครื่องบิน ราว 3.30 ชั่วโมง (คุณสามารถดูรายละเอียดประเทศศรีลังกา คลิกที่นี่...)

ผมมาเยือนศรีลังกาด้วยทุนของรัฐบาลศรีลังกา เป็นการประชุมเพียง 2 วัน มีเวลาได้ทัวร์เมืองไม่มากนัก จึงจะเล่าให้เพื่อนๆ (เห็นไหม คุณเป็นเพื่อนผมแล้วโดยอัตโนมัติ) ด้วยการทัวร์รอบๆ เมือง เมืองหลวงที่สวยงาม สงบ น่ารัก เป็นกันเอง ตามผมไปดูกันครับ

ตอน 1 สวัสดีศรีลังกา                   ตอน 2 เดินชมโคลัมโบ                                           ตอน 3 มายาราตรี 
ตอน 4 วัดกันการามายา (วัดพุทธ)   ตอน 5 วัดศรีไกลาสานธา สวามี เทวาธานัม (วัดฮินดู)    ตอน 6
สถาปัตยกรรมศรีลังกา  ใหม่!
ยังมีอีก รอชมนะครับ

| Trironk.net |ท่องโลก |